Kringloopcentrum de Liemersfoto
      
De winkel voor iedereen, Particulieren en Bedrijven  want ons motto is:
Copyright © 2012 Kringloopcentrum De Liemers Designed by Saratech
Maakt werk voor hergebruik  bel naar  0316 529232 
Welkom op onze website!

Nee, we vertellen u geen sprookjes…

Over een kringloopcentrum bestaan veel misvattingen. Er zijn mensen die ons zien als een soort vuilnisophaaldienst die rommelmarkten houdt. Anderen zien in ons een liefdadige instelling of een puur idealistische milieuorganisatie. Weer anderen verwachten van ons dezelfde service en garantie als van een gewone winkel. Geen van deze veronderstellingen klopt. En geen is helemaal onjuist.

Wat zijn we wel?
Een bedrijf dat zich bezig houdt met het inzamelen, nakijken en opknappen van gratis verkregen tweedehandse goederen, die vervolgens tegen een redelijk bedrag in onze kringloopwinkels voor hergebruik worden aangeboden. De gedachte hierachter is dat hergebruik een prima manier is om de groeiende afvalberg te beperken. Op deze manier gaan immers geen energie en grondstoffen verloren. Wij willen u niet wijsmaken dat een kringlooporganisatie de oplossing voor milieuproblemen is. Maar door verspilling tegen te gaan zijn wij een wezenlijke schakel in de keten van de milieumaatregelen en wetgevingen. Niet meer en niet minder.

In tegenstelling met de meeste kringlooporganisaties zijn wij een ongesubsidieerde Stichting. Dit houdt in dat we zelfstandig ons bedrijf draaiende moeten houden. De praktijk heeft geleerd dat dit alleen te verwezenlijken is met een combinatie met vaste medewerkers die op vele velden worden ondersteund door gemotiveerde vrijwilligers om zo de continuïteit te garanderen. Elke betaalde kracht heeft bij ons eerst zijn sporen verdiend als vrijwilliger. Hergebruik, milieu en werkgelegenheid staan centraal in onze doelstellingen. Ook daar willen we geen sprookjes over vertellen.

Steeds meer klanten weten de weg te vinden naar één van onze kringloopwinkels. Als leverancier en als klant.

Van onze kant proberen wij een zo goed mogelijke service te bieden:
Indien het bezwaarlijk is om de goederen zelf te brengen worden ze gratis door ons opgehaald, mits in goede staat of eenvoudig te repareren. De gekochte goederen worden tegen vervoerkosten bij u thuis op de begaande grond bezorgd; onze verkoopruimtes zijn verwarmd en bij de kleding zijn paskamers aanwezig; alle electrice apparaten zijn door ons nagekeken.

Ruilen kan slechts bij uitzondering en op vertoon van de aankoopbon! We werken met vaste prijzen en vragen contante of pin betaling. (pinnen mag voor elk bedrag)

Ook verzorgen wij na het overlijden van een dierbare het leegruimen van de woning, dit gebeurt altijd in overleg met een medewerker die met u de formaliteiten van te voren door neemt.

Kringloopcentrum "De Liemers, je blijft je verbazen