Wanneer u uw goederen wil laten ophalen dan kunt u telefonisch een ophaalafspraak maken via het nummer: 0316-529232De medewerker van KCL zal met u bepalen of de op te halen goederen voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Vermeld bij het (telefonisch) verzoek duidelijk welke goederen opgehaald moeten worden.
Goederen moeten op de begane grond klaar staan. Tenzij er een lift aanwezig is. Mede innavolging van de ARBO wetgeving mogen onze medewerkers geen trappen lopen.Bij aanwezigheid van een lift in een flat-/appartementgebouw, de goederen graag zo dichtmogelijk bij de lift aanbieden. De goederen dienen met de lift vervoerd te kunnen worden.
Indien goederen buiten klaar staan dan dienen deze afgedekt te zijn tegen weersinvloeden.
Gelieve alles op één centrale plek te verzamelen die goed bereikbaar is voor de vrachtwagen enmedewerkers.
Let op: Onze medewerkers mogen geen goederen uit schuur of garage halen als u niet aanwezigbent. Houdt u hier rekening mee.
Bij een camping/recreatiepark: Bij voorkeur aanbieden bij ingang camping/park. (De medewerkerzal alleen het park oprijden wanneer de ophaallocatie goed bereikbaar is voor de vrachtwagen.)
Hoe zorgvuldig onze ophaaldienst ook is: beschadigingen bij verplaatsen goederen aan opstal eninterieur binnen is voor eigen risico klant.
De chauffeur is ten allen tijde gerechtigd om goederen te weigeren. In dat geval gebeurt dat altijdmet opgaaf van reden. Indien u het niet eens bent met deze beslissing of een klacht heeft dan kuntuhet volgende nummer bellen: 0316-529232 of een bezwaar maken via het contactformulier oponze website www.kringloopdeliemers.nl of Email: hergebruik@ringloopdeliemers.nl

Kwaliteit van de aangeboden goederen
We nemen goederen alleen in als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
Herbruikbaar en verkoopbaar
Schoon en geen grote beschadigingen
Compleet en vervoerbaar

Voorbeelden van goederen die wij niet ophalen of innemen:
Goederen die vervuild en/of zwaar beschadigd zijn
Niet opgegeven goederen bij het maken van de afspraak worden niet meegenomen
TL-buizen/lampen van zonnebanken en zonnehemels
Waterbedden en vuile matrassen
Volledig in losse platen/planken gedemonteerde (spaanplaat) kasten
Surfplanken en ski’s.
Bouw en sloop afval, tegels en/of sierbestrating
Klein chemisch afval (o.a. batterijen, verf, accu’s, etc.)
Vuile matrassen•Autobanden